Spårarbete! Kurser för hundens nos!

Spårkurser

Noskurser
Spårkurser
  • Personspår steg 1
    Nybörjarkurs för dig som vill komma igång med personspår.

  • Personspår steg 2
    Fortsättningskurs för dig som vill komma vidare med personspår.

  • Viltspår
    Nybörjarkurs för dig som vill börja med viltspår.